Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi: 4-7 Temmuz 2018

Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2018

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2018

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 25 Mayıs 2018

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi: 1 Haziran 2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi: 4 Haziran 2018

Sempozyum Programı İlan Tarihi: 25 Haziran 2018