Özet Bildiri Gönderimi

Sözlü sunumlar ve poster sunumları için, özet bildirilerinizi İngilizce olarak aşağıda verilen Özet Bildiri Formatı‘na göre düzenleyerek 16geosem@cbu.edu.tr adresine gönderiniz (Lütfen gönderdiğiniz e-postada sunumuzun sözlü ya da poster olduğunu belirtiniz.). Sözlü sunumlar İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilir. Posterler aşağıda verilen Poster Formatı‘na göre 70x100cm boyutlarında hazırlanıp, sempozyum programında belirtilen yer ve saatte asılacaktır. Yazarlardan en az birinin poster başında bulunması gerekmektedir.

16. Uluslararası Geometri Sempozyumu’na gönderilen özet bildiriler hakem aşamasından geçmektedir. Özet bildiriniz Bilim Kurulu’nda bulunan rastgele iki hakeme gönderilir ve hakem raporlarının olumlu olması durumunda kabul edilir. Hakem raporlarının olumsuz olması durumunda özet bildiriniz kabul edilmeyecektir.

Lütfen sempozyum kayıt ücretini özet bildirileriniz kabul edildikten sonra yatırınız ve dekontunu 16geosem.fee@cbu.edu.tr mail adresine gönderiniz. Sonrasında sempozyum davet mektubu tarafınıza gönderilecektir.

***Eğer sadece dinleyici olarak katılacaksanız, katılım ücretini yatırıp dekontunu 16geosem.fee@cbu.edu.tr mail adresine gönderiniz ve dinleyici olarak katılacağınızı belirtiniz.

Özet Bildiri Formatı: Abstract_Template_16GEOSEM.docx
Poster Formatı: Poster_Template_16GEOSEM.pptx